Privacybeleid šŸ‘€

Privacybeleid šŸ‘€

Chantal van den Broek gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens.
Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Chantal van den Broek dan hebben wij gegevens van jou nodig.
Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diƫtist of via de e-mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?
Chantal van den Broek heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ā€˜bijzondereā€™ en/of ā€˜gevoelige persoonsgegevensā€™ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. JeĀ persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciĆ«le doeleinden.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
Chantal van den Broek bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beƫindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Chantal van den Broek zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Chantal van den Broek heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Chantal van den Broek zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Chantal van den Broek een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Chantal van den Broek blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@chantal-vandenbroek.nl. ErĀ zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Chantal van den Broek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via het telefoonnummer 06-24420196 of via info@chantal-vandenbroek.nl.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Chantal van den Broek kun je contact opnemen met mij via het telefoonnummer 06-24420196 of via info@chantal-vandenbroek.nl.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.